O umělcích/autorech

Expandující scénografie 2: O umělcích/autorech

8. - 10. července 2010
Kiosk, Bělehrad, Srbsko


Prezentace, panelové diskuse a workshopy zkoumaly otázku identity umělce/autora během koncipování, konstruování a účasti na hybridních scénografických a divadelních prostorech.
Kdo jsou umělci a týmy, které vytvářejí současnou scénografii pro divadla, performance, architekturu, výstavy, instalace a nová média?  Jak je (a je-li vůbec) interdisciplinární povaha scénografických týmů reflektována v rámci teoretického scénografického diskursu? Kdy se publikum stává spolutvůrcem? Kdy se spolutvůrcem stává kurátor? 
  
FOTOGALERIE

Program (dokument Adobe PDF)Program


 

PQ web